Енергетика

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00
Факс +359 2 866 89 51

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова
Веселин Вангелов

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО